Wejście Karnet
30 dni
 
3 miesiące
Umowa*
6 miesięcy

12 miesięcy
1x w tygodniu (4x w m-cu) 90.--   80.-- 75.-- 70.--
2x w tygodniu (8x w m-cu) 130.--   120.-- 110.-- 100.--
3x w tygodniu (12x w m-cu) 160.--   150.-- 140.-- 130.--
4x w tygodniu (16x w m-cu) 190.--   180.-- 170.-- 160.--
Wszystkie zajęcia 200.--   190.-- 180.-- 170.--
Jednorazowe wejście: 30.--  
Pierwsze zajęcia: GRATIS
Zanurzenie w lodzie: Pierwsze dwa razy GRATIS. 15,-- PLN / za wejście.
Karnet Premium: Zanurzenie w lodzie GRATIS. Osoby z umową na min. 6 miesięcy & min. 4x wejścia w tygodniu.

 Uwagi: 

  • Umowa przedłuża się automatycznie na taki sam okres na jaki została zawarta, chyba, że przed zakończeniem ostatniego miesiąca umowy, poinformujesz nas o jej nieprzedłużaniu.
  • Jeśli z jakichś powodów będziesz zmuszona(y) rozwiązać wcześniej umowę, prosimy tylko o uregulowanie różnicy pomiędzy niższą ceną karnetu z umowy, a karnetem 30-dniowym (za wykorzystane miesiące umowy) i informację na piśmie lub email na adres info@bosajoga.pl
  • Prosimy o dokonywanie płatności przelewem, do 5-tego dnia każdego rozpoczętego miesiąca, na rachunek Raifeisen Polbank, Konto: 87 1750 0012 0000 0000 3204 8307, P&M sp.z.o.o., Mogilno
  • Za zajęcia rozpoczęte w trakcie miesiąca opłata naliczana będzie proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy.
  • Zajęcia trwają 90 min.
  • Powyższe ceny (w PLN), zawierają podatek VAT 8%