Warsztaty – Anna Mazur, Sylwia Olczyk i Marzena Sroka